free responsive web templates
Program

Program konferencji w Bydgoszczy (KZ Betel):

  Sobota, 15 czerwca 2019:

11:00 – 12:30 - powitanie, uwielbienie, sesja wykładowa
12:30 – 13:00 - przerwa na kawę
13:00 – 13:45 - sesja wykładowa
13:45 – 14:45 - przerwa obiadowa 
15:00 – 15:45 - sesja wykładowa
przerwa – 15 min. 

16:00 – 17:00 – wywiad z rewitalizatorem, sesja wykładowa
przerwa - 30 min. 

17:30 – 19:00 - nabożeństwo, uwielbienie, kazanie,
modlitwa o zbory, podziękowania i zakończenie

Gołąb
Pieczęć
Zbór Betel