web templates free download
Koszt
Udział w konferencji wiąże się z dokonaniem opłaty: 35 zł za 1 osobę (opłata rejestracyjna + posiłek)

Dane do przelewu:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór BETEL w Bydgoszczy
ul. Janikowska 19, 85-186 Bydgoszcz
nr konta: 84 1020 1462 0000 7102 0101 9132
Bank PKO BP

W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja Bydgoszcz 2019, imię i nazwisko uczestnika, za którego dokonywana jest wpłata.

Wzór tytułu przelewu: Konferencja Bydgoszcz 2019, Jan Kowalski

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma e-maila w ciągu 2 dni roboczych maila z informacją o przyjęciu zgłoszenia.
Potwierdzenie rejestracji nastąpi dopiero po dokonaniu zapłaty w terminie do 7 dni. 

Informujemy, że rejestracji można dokonywać do dnia 13 czerwca 2019 włącznie, po tym terminie nie gwarantujemy posiłku.

Gołąb
Pieczęć
Zbór Betel